Velkommen

Frank MøllerMit navn er Frank Møller. I over 14 år har jeg arbejdet med voksenundervisning. Jeg har altid interreseret mig for, hvordan jeg kan være med til at skabe de bedst mulige betingelser for kursisternes indlæring. Så jeg har læst bøger, taget uddannelser og kurser, og ikke mindst lært af de erfaringer som jeg har gjort sammen med kursisterne.

Samtidig har jeg selv spillet fodbold på højt niveau, arbejdet som fodboldtræner, og derved blevet klogere på hvad der skal til, for at man i teamet opnår gode resultater.

Al den viden og de erfaringer jeg har tilegnet mig gennem årene er grunden til at jeg startede fmcoaching. Jeg brænder for, at arbejde med mennesker. Når jeg se resultaterne afspejler sig i mere trivsel, større arrangement og synergi blandt medarbejderne, så ved jeg at mit koncept holder.