Dagskurser

The group of workersMålgruppe

Teams og grupper som arbejder sammen. Det kan både være teams som har mere eller mindre kontakt med hinanden, men som har et ønske om en bedre kommunikation og en bedre arbejdsdag. Det kan både være medarbejdere i produktionen eller på kontoret.

Formål

At medarbejdere bliver bedre til, at skabe positive relationer til hinanden, og derved opnår et bedre arbejdsklima.

Indhold

Vi kigger på nogle modeller, som kan hjælpe dig til at forstå din rolle i kommunikationen med andre mennesker. Du bliver opmærksom på, hvad du kan gøre bedre i din måde at omgåes andre mennesker på.

Der arbejdes bl.a. med følgende emner:

  • Mentale modeller
  • Ego
  • Hvad er en konflikt
  • Skyggesider
  • Reflektion
  • Girafsprog
  • Ros og Anerkendelse

Kurset er en vekselvirkning mellem dialogoplæg og praktiske øvelser.

Det er et 2 dagskursus, hvor dag 2 afholdes ca. 4 måneder efter første kursusdag.

Kurset sammensættes, så det er tilpasset virksomhedens behov

Kontakt mig gerne for yderligere oplysning.